Over / About....

PowerPlant Bookings, onderdeel van Powerplant Entertainment NL is actief in het boeken en plaatsen van Bands & Artiesten op Rock en Metal Evenementen & Festivals in zowel Oost Nederland als binnen als buitenland.

Powerplant Bookings neemt de artiesten en bands veel werk uit handen, zoals het boeken van evenementen, afspraken maken, facturatie, gages, promoties van evenementen en optredens, dit alles in duidelijk overleg en tegen een zeer gereduceerd tarief.

Powerplant Bookings werkt niet met verplichte en starre contracten, aanmelding van Bands en Artiesten is geheel vrijblijvend, we maken duidelijke afspraken met evenementen en dit in volledig overleg met onze klanten. we regelen de uitbetalingen aan de bands en eventueel kunnen we ook de facturering verzorgen.

U kunt zich hiervoor aanmelden en ons de boekingen en afhandelingen laten regelen, zodat u meer vrije tijd overhoudt om te besteden aan andere activiteiten.

We organiseren zelf ook meerdere malen per jaar een evenement of festival, zo zal het PowerPlant Open Air Festival een jaarlijks terug kerend Rock en Metal evenement zijn.

Heeft u interesse om uw boekingen en optredens via ons te laten regelen, meld u dan nu aan en laat ons uw boekingen regelen.
Voor meer informatie over de mogelijkheden en tarieven neemt u dan gerust contact met ons op....
Email: bookings@powerplant-entertainment.nl

Hier vindt u de bij ons aangemelde bands...
Here you will find the bands that are registered with us...


PowerPlant Bookings, part of Powerplant Entertainment NL is active in booking and placing Bands & Artists on Rock and Metal Events & Festivals In the East of Netherlands, at home and abroad.

Powerplant Bookings takes a lot of work off the hands of artists and bands, such as booking events, making appointments, invoicing, gages, promotions of events and performances, all in clear consultation and at a very reduced rate.

Powerplant Bookings does not work with mandatory and rigid contracts, registration of Bands and Artists is entirely without obligation, we make clear agreements with events and this in full consultation with our customers. we arrange the payments to the bands and possibly we can also take care of the invoicing.

You can sign up for this and let us arrange the bookings and settlements, so that you have more free time to spend on other activities.

We also organize events or festivals several times a year, so it will be PowerPlant Open Air Festival an annual return Rock and Metal event.

If you are interested in having your bookings and performances arranged through us, register now and let us have your arrange bookings.
For more information about the options and rates, please contact us at ....
Email: bookings@powerplant- entertainment.nl